Ochrana soukromí

Když se s námi dělíte o tip, či s námi jinak komunikujete svěřujete nám s důvěrou svoje údaje. A my si vaši důvěru chceme udržet. Proto bychom vám chtěli vysvětlit, jak chráníme vaše soukromí.

Jaké údaje shromažďujeme?

Sbíráme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby a informace. Vždy ale jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme.

Sdílíme vaše údaje s někým jiným?

Údaje sdílíme pouze interně v rámci vztahu zpracovatele a správce.

Pronajímáme nebo prodáváme vaše údaje?

Ne. Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme ani nepronajímáme.

Jak dlouho si vaše údaje necháváme?

Vaše údaje uchováváme po celou dobu trvání projektu. Můžete nás požádat o smazání účtu nebo konkrétních dat nebo třeba newsletter si můžete kdykoliv odhlásit.

Potřebujete si cokoli ujasnit?

Pokud se chcete zeptat na něco ohledně osobních údajů, napište nám prosím na info@green-cat.cz a rádi vám co nejdříve odpovíme.


Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem GreenCat, se sídlem Salvátorská 931/8, 110 00 Staré Město Praha, Česká republika, IČ: 03073823 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Poslední změna: 24. května 2018

Datum vstupu v platnost: 25. května 2018

Hledáte další zážitky v přírodě?

Inspirujte se přímo na stránkách autorů aktivit a her.